انتخاب نام فایل لینک دانلود
1
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضا
2
دستورالعمل ضوابط و نحوه تشخیص و معرفی کارشناسان رسمی
3
سوالات رایج و متداول - نسخه اول
4
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران
5
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران
6
فلوچارت آموزشی 1 - نحوه ورود به سامانه سانکا
7
فلوچارت آموزشی 2 - موارد مربوط به عضویت
8
فلوچارت آموزشی 3 - آشنایی با کلیه فرآیندهای حوزه عضویت، رتبه بندی، پروانه اشتغال و کارشناس رسمی
sanka

لطفا کمی صبر کنید ...